İhtiyari Mali Mesuliyet

İhtiyari mali mesuliyet sigortası genel olarak kasko sigortaları ile birlikte, isteğe bağlı olarak ek bir teminat olarak sunulan bir sigorta çeşididir. Bu sigorta ya da ek teminat, araç sahibinin üçüncü kişilere vereceği maddi ya da bedensel zararların, zorunlu trafik sigortasını aşan kısmını karşılamak amacı ile sunulur. Hukuksal olarak bu sigorta çeşidinin tam ismi motorlu kara taşıtları ihtiyari mali mesuliyet sigortasıdır.

Şimdi normal şartlarda bir trafik kazası durumunda zorunlu trafik sigortası, karşı araçta meydana gelecek maddi ve bedensel zararları karşılayacaktır. Bu tutarı aşan zararlar kazaya neden olan araç sahibinin kişisel sorumluluğundadır. Ama eğer araç sahibi bu ihtiyari mali mesuliyet sigortasını da yaptırmışsa o zaman karşı tarafın, zorunlu trafik sigortası limitleri üzerindeki zararları da bu sigortadan karşılanacaktır.

Bilindiği gibi zorunlu trafik sigortalarında alınacak primlerin hesaplanması 2014 Ocak ayından itibaren serbest bırakıldı ve sigorta şirketleri özgürce alacakları primleri belirliyorlar. Ancak zorunlu trafik sigortalarında uygulanacak teminat çeşitleri ve teminatların limitleri yine önceden olduğu gibi Hazine Müsteşarlığı tarafından her yıl belirlenmeye devam edilecek. İşte ihtiyari mali mesuliyet sigortalarında teminat altına altına alınan, bu limtleri aşan miktarlardaki zararlardır.

Elbette bir kişinin hayatını kaybetmesi ya da sakat kalmasının bedeli kişiden kişiye değişecektir. Ancak en azından ihtiyari mali mesuliyet sigortası araç sahibi açısından ilave bir koruma sağlayacaktır.

Hatta ihtiyari mali mesuliyet sigortası ile, zarar görecek kişilerin manevi zararları bile teminat altına alınabilir. Elbette bunun da ek bir primi söz konusu olacaktır. Genelde manevi zararlar sigorta şirketleri tarafından pek teminat altına alınmak istenmez. Alınsa bile primleri yüksek tutulur. Çünkü manevi değerler ölçülmesi ve belirlenmesi zor olan kavramlardır. Kişiden kişiye değişebileceği gibi durumdan duruma da değişebilir.

İhtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırmanın belki de en büyük yararı, çıkabilecek anlaşmazlıklarda sigorta şirketinin sigorta ettirenin yerini almasıdır. Çünkü bu sigortanın alınmamış olması halinde karşı taraftan gelebilecek bu tür taleplerin muhatabı araç sahibi olacakken, bu sigortanın yapılması ile sigorta şirketi herhangi bir tazminat ödenmesi talebi karşısında muhatap durumunda olacaktır. Sigorta poliçesinin koşulları çervesinde sigorta şirketi bu tazminatı ödemişse, hukuken sigorta ettirenin yerine geçeceğinden, her türlü dava ve takip işlerini de sigorta şirketi yürütecektir. Hatta sigortayı yaptıran araç sahibi aleyhine ya da aracı kullanan kişi aleyhine açılacak davalarda bile sigorta şirketi davaya müdahil olabilecektir.

Bu nedenlerle belki sigorta primini de biraz yükseltecektir ancak ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırmak ve teminat limitlerini yüksek tutmak her zaman araç sahibinin lehine olacak bir durumdur.

Bir başka yazımızda kasko sigortasının, hem kaza yapan araç sahibinin kendi aracında meydana gelen zararların telafisi açısından hem de karşı araçta meydana gelen ve zorunlu trafik sigortasının gücünün yetmediği durumlarda bir kurtarıcı olduğundan bahsetmiştik. Yani kasko sigortası araç sahibini ve aracını koruyor. İşte ihtiyari mali mesuliyet sigortası da hem araç sahibini hem de karşı tarafı koruyan bir sigorta şeklidir. Maddi ve bedensel olarak. O nedenle eğer kazalara karşı tam bir korunma iisteniyorsa zorunlu trafik sigortası, kasko sigortası ve ihtiyari mali mesuliyet sigortası birlikte yaptırılmalıdır.


X