Forwarder Sorumluluk

Freight Forwarder Mesleki Sorumluluk Sigortası

Freight Forward Şirketleri için mesleki sorumluluk sigortası; taşıyıcı araç sahibi, yük sahibi veya kiracısının, bir hizmet sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında, kendisinin veya yetki vermiş olduğu çalışanlarının hatası, ihmali, gerekli özeni göstermemesi nedeniyle, sözleşmenin karşı tarafının veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla, kendisine düşen hukuki sorumluluğu ve navlun üzerindeki menfaatini temin eden bir sigortadır.

 
X