Konut Sigortası

Ana Teminatlar
 • Yangın: Evde ya da komşunun evinde çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin, duman ve isin binaya ya da ev eşyalarına verebileceği zararlar için verilen teminattır.
 • Yıldırım: Yangın çıksın ya da çıkmasın yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek hasarlar için verilen teminattır.
 • İnfilak: Doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar için verilen teminattır.
İsteğe Bağlı Eklenebilen Teminatlar
 • Deprem: Deprem nedeniyle bina yada eşyalarda meydana gelebilecek her türlü hasar için verilen teminattır.
 • Hırsızlık: Hırsızlık sonucu çalınan eşyalar (poliçedeki limitler doğrultusunda değerli mücevherat, antika, elektronik ve optik eşyalar, kürkler, halılar, tablolar) ve hırsızın eve girereken verebileceği zararlar için verilen teminattır. (Ev eşyası arasında bulunan sanat eserleri, kolay taşınabilen antika eşya, kıymetli madenlerden mamul eşya, ziynet eşyası, kürk, elektronik ve optik cihazlar, antika ve kıymetli halıların toplam değeri, poliçede belirtilen limitler ile sınırlıdır.)
 • Dahili su: Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar için verilen teminattır.
 • Sel su basması: Sel ya da su baskınında evin ve eşyaların uğrayabileceği zararlar için verilen teminattır.
 • Fırtına: Fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar için verilen teminattır.
 • Dolu: Dolu yağışı sebebiyle sigorta konusu ev veya eşyalarda doğrudan meydana gelecek hasarlar için verilen teminattır.
 • GLKHHKNH ve Terör: Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle evde yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle evde meydana gelebilecek hasarlar için verilen teminattır.
 • Yer kayması: Yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle bina yada eşyalarda meydana gelebilecek her türlü hasarlar için verilen teminattır.
 • Duman: Isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, sigortalı değere doğrudan verebileceği zararlar için verilen teminattır.
 • Makine kırılması: Sigortalı konut dahilinde bulunan kat kaloriferi veya binanın ortak kullanım alanlarında bulunan asansör, jeneratör, kazan dairesi ekipmanları, havuz makine ekipmanları tesisatlarının deneme devresi sona erdikten sonra ve işler durumda iken veya bulunduğu bölüm içinde temizleme, bakım, onarım, revizyon veya yer değiştirme sırasında veya dururken, önceden bilinmeyen ve ani olarak ortaya çıkan olaylar sonucundaki zarar ve hasarlar için verilen teminattır.
 • Elektronik cihaz: Televizyon, müzik seti (taşınabilirler hariç), desktop bilgisayar ve monitörü (taşınabilir bilgisayar ve tablet bilgisayarlar hariç), ev sinema sistemi, uydu alıcı cihazı, buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, çamaşır kurutma makinesi, fırın, klimaların işler durumdayken veya riziko adresi içinde temizleme, bakım onarım, değişiklik yapma ve yer değiştirme sırasında veya dururken önceden bilinmeyen ani olarak ortaya çıkan maddi ziyan ve hasarlar için verilen teminattır.
 • Kapkaç ve gasp: Sigortalı ve birlikte yaşadığı aile bireylerinin, sigortalı konut dışında kapkaç ve benzeri gasp olayları sonucunda, yanlarında bulunan kişisel eşyalarının çalınması ve zarara uğraması ve tedavisi için verilen teminattır.
 • Ferdi kaza: Poliçede belirtilen limitler dahilinde, aile bireylerinin uğradıkları bir kaza sonucu ölmeleri, kalıcı sakatlıkları sonucu doğabilecek maddi ve manevi zararlar, tedavi giderleri için verilen teminattır.
 • Misafirlere ait eşya teminatı: Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyaların, belirli limitler dahilinde teminat altına alınmasıdır.
 • Yeni değer güvencesi: Poliçedeki sigorta bedellerinin yeni satın alma değeri üzerinden olması şartıyla, ev ve içindeki eşyalara ait herhangi bir risk gerçekleştiğinde, riskin gerçekleştiği günkü yeni değer üzerinden sigortalıya ödeme yapılır.
 • Enflasyon güvencesi: Sigorta bedeli (konut ve eşya bedeli) TUİK tüketici fiyatları artış oranında korunmaktadır.
 • Araç çarpması: Her türlü kara, hava ve deniz aracının eve çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar için verilen teminattır.
 • Kar ağırlığı: Çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek zararlar için verilen teminattır.
 • Cam ve Ayna Kırılması: Konutta bulunan kapı, pencere ve balkon camları , duvara sabitlenmiş aynalarile ayşaya sabitlenmiş masa sehpa ve vitrin camlarının kırılması neticesinde oluşan zararları teminat altına alır.
 • Enkaz kaldırma: Poliçe kapsamındaki teminatlardan doğabilecek hasarların oluşturduğu enkazın (limitler dahilinde) kaldırılması masrafları için verilen teminattır.
 • Komşulara karşı sorumluluk: Yangın, infilak , dahili su , duman, Glkhhknh (grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler) nedeniyle komşulara karşı sorumluluk için verilen teminattır.
 • 3. Şahıslara karşı sorumluluk: Sigortalının konutta 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumluluklarını teminat altına alır.
 • Kiracı Mali Mesuliyet: Bina sigortalıya ait değilse, o evde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluğu teminat altına alır.
 • Kira kaybı: Yangın hasarı nedeniyle oturulan evin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, evin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar için verilen teminattır.
 • Geçici ikametgah: Sigortalı konutta meydana gelen hasar sonucunda binanın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle, sigortalının geçici nitalikteki bir konut için, 7 gün ve üzerindeki tamir ve yeniden inşa masraflarını teminat altına alır. (Doğal afetlerde geçerli değildir.)
 • Elektrik hasarlarına bağlı gıda bozulması: Elektrik hasarları kapsamına giren herhangi bir olay neticesinde konutta bulunan buzdolabı ve(ya) derin dondurucıların hasarlanarak çalışmaması sebebiyle buzdolabı ve(ya) derin dondurucuların içerisindeki gıda maddelerinin bozulması için verilen teminattır.
 • İzolasyon yetersizliği klozu: İzolasyon yetersizliği ve/veyakaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe , terasından veya pencere veya kapı pervazlarından (açıklıklarından) sızması ve(ya) girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ile ısı farkı nedeniyle oluşan terlem,küflenme ve benzer nedenden kaynaklanan hasarlar için verilen teminattır.
 • Eşyaların konut dışında zarar görmesi: Konuttaki eşyaların, bakım, onarım, kuru temizleme, vestiyer ve benzeri sebeplerle konut dışında bulunmaları esnasında poliçede belirtilen risklerde birinin gerçekleşmesi nedeniyle oluşan hasarlar için verilen teminattır.
 • Ses ve görüntü cihazları Kazaen Kırılma: Konutta bulunan televizyon, plazma, radyo-teyp, müzik seti, video cihazları, kişisel bilgisayarların ve varsa elektronik güvenlik sistemlerinin konut dahilinde kazaen kırılması için verilen teminattır.
 • Kombi-Klima bakımı: Yılda bir defaya mahsus kombi yada klima bakımının ücretsiz yapılması için verilen teminattır.
 • Check-up: Poliçe üzerinde belirtilen sigortalı için,anlaşmalı kurumlarda yılda bir kez ücretsiz check-up hizmeti için verilen teminattır.
 • Hukuksal Koruma: Sigortacı sigortalıya, poliçede gösterilen taşınmaz ve taşınabilir malın tamamının veya bir bölümünün poliçede gösterilmek kaydıyla kiralayanı, kiracısı veya aynî hak sahibi sıfatlarından biri veya hepsine bağlı olarak doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar.
 • Dekorasyon teminatı: Teminat kapsamındaki bir hasar nedeniyle kiracının yaptığı dekorasyon masraflarının, isteğe bağlı olarak güvence altına alınmasıdır.
İsteğe Bağlı Eklenebilen Yardımcı Hizmetler
 • Tesisat
 • Elektrik
 • Çilingir
 • Cam İşleri
 • Ambulans veya doktor gönderimi
 • Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi
 • Otelde Konaklama
 • Güvenlik Hizmeti
 • Evde meydana gelen hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması
 • Bilgi Hattı
 • Sigortalı faturalarının ödenmesi
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu
 • Bilgi ve organizasyon hizmetleri
 

X