Seyahat Sağlık


Seyahat Sağlık Sigortası ile yurt dışı seyahatlerinizde
karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerinizi
teminat altına alıyoruz.
Seyahat Sağlık Sigorta’sı teminat kapsamı
 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi
 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli
 • Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgaha nakil
 • Vefat eden sigortalının nakli
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması
 • Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması
  sonucu geri dönüş seyahati
 • Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması
  sonucu geri dönüş seyahati
 • Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması
 • Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması
 • Gecikmeli bagaj
 • Kanuni işlemlerle ilgili kefalet
 • İlaç gönderilmesi organizasyonu
 • Acil mesajların iletilmesi
Teminat Limitleri
Shengen Ülkeleri ve Tüm Dünya 30.000 EURO.

X