Avukat Mesleki Sorumluluk


Dünyanın lider sigorta şirketlerinden AIG Sigorta, avukatlar için hazırladığı “Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile mesleki faaliyetlerinizi icra ederken karşılaşabileceğiniz olası hatalı eylemleriniz sonucunda, 3. Şahıslar tarafından talep edilebilecek tazminatları, uygun primler ile teminat altına alıyor.
GENİŞ KAPSAMLI TEMİNATLAR !
 • 5 Yıl geriye Yürürlülük Teminatı;
 • Savunma Masrafları Teminatı;
 • Yargı Benzeri Masraflar Teminatı;
 • İletişim Masrafları Teminatı;
 • Tevkil Teminatı;
 • Hakaret ve Manevi Tazminat Talepleri Teminatı;
 • 2 yıl (24 ay) İleri Yürürlülük (Uzatılan Bildirim Süresi);
 • Emeklilik / Mesleği Bırakma Teminatı;
 • Kayıp Dökümanlar Teminatı;
ÜSTELİK YANLIZCA BİRKAÇ SORU İLE !
Günümüzün değişen şartlarında, rekabet ve sorumluluk bilincinin gelişmesiyle beraber, Mesleki Sorumluluk Sigortaları, çeşitli meslek grupları için mesleki faaliyetlerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Dünyada, uygulaması gün geçtikçe yaygınlaşan Mesleki Sorumluluk Sigortaları, bazı ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde avukatların davalara girebilmeleri için zorunla hale dahi getirilmiştir. Avukatlar için Mesleki Sorumluluk Sigortası, bu sigortaya sahip avukatlara görevlerini güven içinde yerine getirme olanağını vermesinin yanı sıra müvekkiller tarafından da tercih edilmelerini sağlayacak bir prestij sembolü haline gelmiştir.
5 YIL GERİYE YÜRÜRLÜLÜK
Mesleki faaliyetlerinizi ifa ederken, bilginiz dahilinde olmamak kaydı ile poliçe yapılmadan 5 (beş) yıl öncesine veya poliçe yürürlükteyken yapılmış olan hatalı veya kusurlu fiiller nedeni ile poliçe süresi içince 3. şahıslar tarafından size karşı doğan tazminat talepleri teminat altındadır !
GENİŞ KAPSAMLI TEMİNATLAR
Mesleki Sorumluluk Teminatı ile poliçe başlangıç tarihinden önceki son 5 yıl içinde yaptığınız ancak henüz fark etmediğiniz hatalardan dolayı poliçe döneminde oluşabilecek zararlardan korkmanıza gerek yok. Bu teminat ile, mesleği icra ederken yaptığınız hata, ihlal, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, ihmal sonucu görev aksatma veya mesleki hizmeti yerine getirememe, gizliliği ihlal gibi nedenlerden dolayı müvekkillerinizin talep edecekleri tazminatlar için; manevi tazminat talepleri de dahil olmak üzere koruma altındasınız.
Savunma Masrafları Teminatı : Poliçenin teminatı ve eklerine göre kapsam dahilinde olan bir mesleki sorumluluk hasar talebinin savunması için söz konusu olan avukatlık ücretleri ve yargılama masraflarını karşılar.
Yargı Benzeri Masraflar Teminatı : Sigortalı’ya karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin Sigortalı tarafından ya da Sigortalı adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları içermektedir.
İletişim Masrafları Teminatı : Sözleşme dönemi içerisinde Sigortalı tarafından, poliçede teminat altına alınmış bir talep nedeniyle Sigortalı’nın itibarına gelen zararı hafifletmek için; ya da Sigorta Ettiren’nin herhangi bir ortak, direktörü ya da yöneticisinin maluliyeti ya da beklenmedik ölümüne bağlı olarak Sigorta Ettirenin’in katlanacağı herhangi bir potansiyel iş durması masraflarını hafifletmek amacı ile yapılan İletişim Masrafları’nı karşılamaktadır.
Tevkil Teminatı : Sigortalı’nın ilgili vekaletnamesinde tevkil yetkisi uyarınca poliçede tanımlı “Sigortalı” haricinde yetkili kıldığı avukatların, tazminat ödeme yükümlülüğünü doğuracak eylemleri teminat altındadır.
 • Hakaret ve Manevi Tazminat Talepleri Teminatı;
 • 2 yıl (24 ay) İleri Yürürlülük (Uzatılan Bildirim Süresi);
 • Emeklilik / Mesleği Bırakma Teminatı;
 • Kayıp Dökümanlar Teminatı;
Poliçemizin öne çıkan diğer avantajları arasında yer almaktadır.
X